top of page
פעילות פרויקט אורנשטיין

הפעילות שלנו 

Our operation

 

עללללללללללללללללמותת פרויקט אורנשטיין נוסדה בישראל בשנת 2017 על מנת להגשים את חזונם של הנרי וסוזי אורנשטיין, לדאוג לארוחות חמות ומוצרי מזון לקשישים, ניצולי שואה, משפחות נזקקות, ילדים ונוער בסיכון. אנו פועלים לצמצום פערים חברתיים וליצירת מעטפת אישית, חינוכית וחברתית.

הנרי אורנשטיין, ניצול שואה וסוזי רעייתו, המתגוררים בניו ג'רזי, ארה"ב, תורמים מזה עשרות שנים מכספם וממרצם במטרה לסייע בדרכים רבות לנזקקים בארה"ב ובישראל.​

bottom of page